Uzņēmēji dāvina pašvaldībām aizsarglīdzekļus kopumā 125 000 eiro vērtībā

Lai sniegtu nepieciešamo atbalstu ārkārtējās situācijas laikā, uzņēmums BaltCap pēc savas iniciatīvas kopā ar sadarbības partneriem dāvina 70 pašvaldībām aizsarglīdzekļus kopumā 125 000 eiro vērtībā. Lielākā daļa aizsarglīdzekļu operatīvi ir iegādāti un jau šodien, 17. aprīlī, tiek nogādāti pašvaldībām.

Kopumā pašvaldības saņems 20 000 respiratoru, 30 000 sejas masku, 90 000 cimdu, 120 000 bahilu, 25 000 galvassegu un 3000 briļļu. BaltCap aizsarglīdzekļus iegādājies Eiropas valstīs un garantē to kvalitāti. Šī ir pirmā aizsarglīdzekļu piegāde, kādu pašvaldības reāli saņem, kopš Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija.

Līdz ar Covid-19 straujo izplatību pasaulē dažāda veida aizsarglīdzekļi kļuvuši par deficīta preci. Arī Latvijā tie joprojām ir ļoti vajadzīgi dažādu profesiju darbiniekiem, lai pasargātu viņus no inficēšanās.

“Vīrusa izplatības ierobežošanai ātra rīcība ir izšķirīga. Sociālā distancēšanās nav iespējama visur, un bez aizsarglīdzekļiem iztikt nevar. Mēs paši strādājam daudzos novados un redzam, ka tieši pašvaldību darbinieki, kas ikdienā saskaras potenciāliem vīrusa pārnēsātājiem, no valsts puses ar aizsarglīdzekļiem netiek apgādāti vispār. Tādēļ esmu ļoti gandarīts, ka kopā ar pārējiem atbalstītājiem no Latvijas atjaunojamās enerģētikas jomas un ar Latvijas Pašvaldību savienības palīdzību ir tik ātri izdevies sagādāt vismaz minimālo nepieciešamo,” akcentē BaltCap investīciju direktors Matīss Paegle.

Jau kopš ārkārtējās situācijas pirmās dienas pašvaldības aktīvi strādā, nodrošinot valstī noteiktos ierobežojumus, kā arī sniedzot atbalstu un pakalpojumus iedzīvotājiem. Pašvaldību un kapitālsabiedrību darbinieki ik dienu palīdz cilvēkiem arī klātienē, tāpēc ir svarīgi, lai šo darbu var veikt droši, pasargājot sevi un citus no inficēšanās. Tāpēc Latvijas Pašvaldību savienība ļoti novērtē BaltCap iniciatīvu un ir pateicīga par sekmīgo sadarbību, operatīvi apzinot pašvaldību vajadzības un kopīgi koordinējot preču piegādi, uzsver LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Pašvaldības pateicas visiem uzņēmējiem un investoriem par iespēju saņemt tik vērtīgo un, galvenais, akūti nepieciešamo dāvinājumu, ko novērtēs arī iedzīvotāji. Mēneša laikā notikusi nepārtraukta informācijas aprite ar valsts iestādēm par pašvaldībām nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem, bet šis dāvinājums faktiski ir pirmais, ko pašvaldības reāli saņem. Tas ir nozīmīgs atbalsts, lai sociālie darbinieki, pašvaldību policija, bāriņtiesu darbinieki un citi varētu droši veikt savus pienākumus iedzīvotāju labā.

BaltCap partneri, kas ziedojuši aizsarglīdzekļu iegādei: Anaerobic Holding, Agro Iecava, RZS Energo, AD Biogāzes stacija un Energia Verde ziedo 60 000 eiro, Graanul Invest kompānijas Latgran, Graanul Invest un Graanul Pellets – 45 000 eiro, Fortum – 10 000 eiro, AJ Power – 3000 eiro, Enertek 1, Jēkabpils un Krustpils – 3000 eiro, Latgales dārzeņi (Mežvidi) – 750 eiro. BaltCap kompānija Labochema nodrošināja visu nepieciešamo preču iegādi.

Papildu informācija:

Matīss Paegle

Investment Director
BaltCap
Jaunmoku iela 34, Rīga LV 1046, Latvija

Tālrunis: +371 26688868

E-pasts: Matiss.Paegle@baltcap.com
www.baltcap.com

Liene Užule

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

Latvijas Pašvaldību savienība

Mobilais tālrunis: +371 26519920

Liene.uzule@lps.lv

www.lps.lv