Esam gandarīti paveikt to, ko valsts vēl nav paspējusi!

Bauskas novads – “Pašvaldība izsaka pateicību KS „BaltCap Latvia Investments” un partneriem – „Anaerobic Holding”, „Agro Iecava”, „RZS Energo”, „AD Biogāzes Stacija”, „Energia Verde ziedo”, „Graanul Invest kompānijas Latgran”, „Graanul Invest”, „Graanul Pellets”, „Fortum”, „AJ Power”, „Enertek Jēkabpils” un „Enertek Krustpils”, „Latgales Dārzeņi” (Mežvidi) un „Labochema”, kas ziedojuši naudu aizsarglīdzekļu iegādei un nodrošinājuši šobrīd tik nepieciešamo preču sagādi!”

Iecavas novads – “Pašvaldības pateicas visiem uzņēmējiem un investoriem par iespēju saņemt tik vērtīgo un, galvenais, akūti nepieciešamo dāvinājumu, ko novērtēs arī iedzīvotāji. Mēneša laikā notikusi nepārtraukta informācijas aprite ar valsts iestādēm par pašvaldībām nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem, bet šis dāvinājums faktiski ir pirmais, ko pašvaldības reāli saņem.”

 Raunas novads – “izsaka pateicību par COVID-19 aizsarglīdzekļu ziedošanu”

Rugāju novads –  “Pašvaldības pateicas visiem uzņēmējiem un investoriem par iespēju saņemt tik vērtīgo un, galvenais, akūti nepieciešamo dāvinājumu, ko novērtēs arī iedzīvotāji. Mēneša laikā notikusi nepārtraukta informācijas aprite ar valsts iestādēm par pašvaldībām nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem, bet šis dāvinājums faktiski ir pirmais, ko pašvaldības reāli saņem. Tas ir nozīmīgs atbalsts, lai sociālie darbinieki, pašvaldību policija, bāriņtiesu darbinieki un citi varētu droši veikt savus pienākumus iedzīvotāju labā.”

Skrīveru novads – “Paldies uzņēmējiem par sniegto atbalstu, jo tas ir nenovērtējams,” saka Diāna Bebre-Kondrāte.”