Atjaunojamo Energoresursu pasākumi

Posted by on Apr 4, 2024 in Uncategorized | No Comments

Trīs saules elektrostacijas ar kopējo invertoru jaudu 2.799 MW un saules paneļu jaudu 3.717 MW (Nr. PIET-EE2-108). Iekārtu vidējais ģenerētais enerģijas pajoms: 3263.73 MWh/gadā, un siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums ne mazāk, kā 355.75 tCO2/gadā. Saražotās enerģijas daļa, kas tiks izmantota SIA “BM Holding” pašpatēriņam gada griezumā attiecīgajā sistēmas pieslēgumā – ne mazāk kā 80%.

Read More