SIA “Anaerobic holding” reorganizācija

Informējam, ka 2019. gada 29. aprīlī ir notikusi SIA “Anaerobic holding” reorganizācija. Reorganizācijas rezultātā BGGS serviss un Aizkalnu tehnika nodeva visu savu mantu, saistības un tiesības SIA “Anaerobic holding” un beidza pastāvēt bez likvidācijas procesa.